Informace o publikaci

Pedagogika sportu: Vybrané metodologické aspekty

Autoři

JŮVA Vladimír

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Cílem studijního textu je vymezit základní zaměření soudobé pedagogiky sportu, ukázat její postavení v systému věd a představit její vnitřní strukturu. Text stručně charakterizuje základní paradigmata pedagogiky sportu, především její normativní a empirické zaměření. Důležitým cílem předloženého stručného studijního textu je také přiblížit základní informační zdroje pedagogiky sportu.
Související projekty: