Informace o publikaci

K něterým rozhodnutím českých soudů k Nařízení Brusel Ibis

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda KYSELOVSKÁ Tereza

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tato kapitola je zaměřena na analýzu vybraných rozhodnutí českých soudů k Nařízení Brusel Ibis. Získání pravomoci Soudního dvora Evropské unie pro interpretaci nejprve Bruselské úmluvy, a následně po vstupu v platnost Amsterodamské smlouvy i dalších norem z oblasti civilní justiční spolupráce, představuje jedinečnou příležitost danou nadnárodnímu orgánu mít vliv na výklad unifikované úpravy a aplikaci před soudy národními. V této kapitole jsou hodnoceny a analyzovány základní principy a dopady jednotné interpretace nařízení a jeho aplikaci českými soudy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info