Informace o publikaci

Fotokatalýza v praxi a ve škole

Logo poskytovatele
Autoři

NAVRÁTIL Vladislav PAWERA Lukáš

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Slovo fotokatalýza je složeno ze dvou slov: foto = světlo a katalýza = proces, který je charakterizován tím, že látka, známá jako katalyzátor, usnadňuje rychlost reakce. Fotokatalýza probíhá na povrchu polovodičů. Teorie i praxe fotokatalýzy je typickou interdisciplinární oblastí, zahrnující oblast fyziky, chemie, biologie, environmentalistiky apod. Její teorie je založena na několika základních pilířích, z nichž byly podrobněji rozpracovány tři: teorie a praxe povrchového napětí kapalin a povrchové energie pevných látek, přehled katalýzy a základy fyziky polovodičů. Závěr pojednává o fotokatalýze a možnostech jejího využití zejména v oblasti zlepšování životního prostředí. Praktická část monografie má výzkumný charakter. Byly navrženy, sestaveny a experimentálně ověřeny úlohy do fyzikálního praktika
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info