Informace o publikaci

Reflections of Prehistoric and Medieval human activities in floodplain deposits of the Únanovka Stream, South Moravia, Czech Republic

Název česky Odraz pravěkých a střeověkých lidských aktivit sedimentů v nivních sedimentech řeky Únanovky, jižní Morava, Česká republika
Autoři

PETŘÍK Jan PETR Libor ŠABATOVÁ Klára DOLÁKOVÁ Nela LUKŠÍKOVÁ Hana DOHNALOVÁ Alena CHADIMOVÁ Leona BLAŠKO David MILO Peter

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeitschrift für Geomorphologie
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1127/zfg/2015/0167
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Holocene; floodplain; paleoecology; human activities; settlement pattern
Přiložené soubory
Popis V mikroregionu říčky Únanovky s archeologicky rekonstruovaným vývojem osídlení, byly ze sedimentů odebrány 2 vrty. Získána byla paleoekologická data z rozboru pylů a makrozbytků, měření fosfátů a magnetické susceptibility, granulometrie a radiokarbonového datování. Báze nivních sedimentů je datována do počátku neolitu, kdy na štěrkovém podloží vznikal horizont organických sedimentů a okolní vegetace byla tvořena hlavně listnatými lesy. V zemědělském pravěku až raném středověku dochází k tvorbě nivních sedimentů, vegetace nabývá ruderálního charakteru s dominancí olše. Proces akumulace a eroze v okolní krajině akceleruje od vrcholného středověku.
Související projekty: