Informace o publikaci

Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii

Autoři

HALÁMKOVÁ Jana KRATOCHVÍL Jiří

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kapitola shrnuje základní pravidla efektivního vyhledávání odborných informací v online zdrojích využívajícího booleovské operátory, zástupné znaky apod. Součástí kapitoly jsou rovněž doporučení, jak postupovat při získávání plných textů publikací včetně těch, které nejsou dostupné v rámci institucionálního přístupu do online databází. V závěrečné části je pak uveden výčet stěžejních online zdrojů informací pro obor onkologie.