Informace o publikaci

Nový občanský zákoník a licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví

Autoři

MYŠKA Matěj

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
WWW Plný text příspěvku v elektronické verzi časopisu.
Obor Právní vědy
Klíčová slova intellectual property; licensing agreement; new civil code
Popis Tato článek analyzuje a porovnává úpravu licenční smlouvy k průmyslovému vlastnictví před a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Obecná část představuje koncepční změnu v chápání licenční smlouvy, jakož i nový koncept nehmontných věcí. Zvláštní část představuje podrobněji regulaci vzniku, formy, oprávnění a povinností stran a obsahu licenční smlouvy, jakož i případné dispozice s ní. Jako významné změny byly identifikovány: rozšíření rozsahu licenční smlouvy (na práva průmyslová a jiné duševní vlastnictví), možnost sjednat bezúplatnou licenci, změny v subjektu oprávněném uplatnit práva z licence, preference výhradní licence a možnost postoupit licenci s písemným souhlasem poskytovatele licence. Celkově je nová právní úprava týkající se licenčních smluv hodnocena jako dostatečně odrážející potřeby praxe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info