Informace o publikaci

Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis)

Autoři

KYSELOVSKÁ Tereza KOZÁREK Tomáš ROZEHNALOVÁ Naděžda PASTORKOVÁ Mária FUNKOVÁ Hana REMSOVÁ Kateřina KRÁLÍČEK Jaroslav FILANOVÁ Silvie

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Tato publikace se zabývá analýzou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie vztahující se k interpretaci termínů použitých v Nařízení Brusel Ibis (resp. Bruselské úmluvě a Nařízení Brusel I) v části týkající se mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů členských států Evropské unie ve věcech občanských a obchodních. Pochopení konkrétního pojmu a jeho výkladu je nutné v podmínkách prohlubující se integrace a zesilujících pravomocí orgánů EU, zejména v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech. Publikace je určena nejen pro výzkumné a teoreticko-pedagogické účely, ale také pro aplikační praxi. Je užitečným zdrojem informací pro advokáty, soudce a další, kteří se ve své činnosti zabývají spory s mezinárodním (přeshraničním) prvkem a otázkou určení mezinárodní příslušnosti (pravomoci) soudů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info