Informace o publikaci

Metody aktivního učení ve výuce fyziky na Přírodovědecké fakultě MU

Autoři

BOCHNÍČEK Zdeněk

Druh Článek ve sborníku
Konference Veletrh nápadů učtelů fyziky 19, sborník z konference
Citace
Popis V posledních dvou letech byly do výuky vybraných fyzikálních předmětů na Přírodovědecké fakultě MU postupně zařazovány prvky aktivního učení metodami tzv. proaktivní výuky a metodou Peer Instruction. Na podporu této výuky byly vytvořeny materiály ve formátu ppt v celkovém rozsahu více než 300 snímků. Příspěvek seznamuje se způsobem realizace těchto metod a získanými zkušenostmi.