Informace o publikaci

"Suma o katarech a leonistech" od Raniera Sacconiho (1250) a katarské skupiny ve druhé čtvrtině 13. století

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pantheon : religionistický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Raniero (Rainier) Sacconi; Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno; Cathars; Catharism; Waldensians; Waldensianism; Lombardy; treatises on heresy
Přiložené soubory
Popis Tento článek představuje první české převedení protikacířského pojednání Summa de catharis et leonistis seu pauperibus de Lugduno - jejž sepsal v roce 1250 dominikánský inkvizitor a bývalý člen katarů Raniero Sacconi, jeden z pilířů papežské protikacířské politiky v Lombardii v 50.-60. letech 13. století - na základě François [Franjo] Šanjek (ed.), “Raynerius Sacconi O. P. Summa de Catharis”, Archi-vum Fratrum Praedicatorum, 44, 1974, 30-60. Článek identifikuje novozákonní proroctví obsažené v pojednání a nově interpretuje zmínku o “ecclesia Philadelfie, in Romania”, který spojuje s katarskými zakladatelskými mýty o tzv. církvích Asie, čerpajícími ze Zjevení Janova 1,11 a 3,7-13. Těmito zakladatelskými vyprávěními kataři dokládali svou apoštolskou sukcesi. Příslušné vyprávění převzal i Raniero a později je rozvinul jeho pokračovatel Anselm z Alessandrie v pojednání Tractatus de hereticis, kde má výrazněji polemické vyznění a původ katarů spojuje s manicheismem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info