Informace o publikaci

Weyrův den právní teorie

Autoři

VEČEŘA Miloš HLOUCH Lukáš MACHALOVÁ Tatiana SOBEK Tomáš HAPLA Martin BITTEROVÁ Nikoleta KŘÍŽKA Vít MALANÍK Michal POSPÍŠIL Vojtěch STACHOŇOVÁ Monika

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Konference byla věnována právu a důstojnosti a aktuálním otázkám právní teorie (zejména metodologii práva, novým přístupům v právní vědě atd.).
Související projekty: