Informace o publikaci

A case study of anthropogenic impact on the CO2 levels in low-volume profile of the Balcarka Cave (Moravian Karst, Czech Republic)

Název česky Případová studie antropogenního vlivu na koncentrace CO2 v nízko-objemových pasážích jeskyně Balcarka (Moravský kras, Česká republika)
Autoři

LANG Marek FAIMON Jiří EK Camille

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Carsologica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geochemie
Klíčová slova airflow; anthropogenic impact; carbon dioxide; dynamic model; show cave; ventilation mode
Popis Antropogenní vliv na koncentrace CO2 byl studován v menším dómu spojeném s úzkou chodbou v jeskyni Balcarka, zpřístupněné jeskyni v Moravském krasu, během období potlačené ventilace. Modelování ukázalo, že přírodní koncentrace CO2 byly řízeny toky CO2 (dosahující ~ 3.14 × 10-2 mol s-1) ze sousedních prostor. Tyto toky se měnily v závislosti na proudění vzduchu jeskyní a ventilačních módech. Byly rozlišeny dvě hlavní složky antropogenního vlivu: (1) dýchání návštěvníků a (2) pohyb návštěvníků. Příspěvek CO2 spojený s pobytem jednotlivých skupin návštěvníků se pohyboval od 1.96 × 10-4 do 2.45 × 10-3 mol s-1, což představovalo významnou část toků CO2 ze sousedních prostor. Pohyb návštěvníků indukoval proudění vzduchu dosahující 0.2 m3 s-1. Návštěvníci zvýšili hodnoty přírodního proudění vzduchu (dosahující 3.2 × 10-3 m3 s-1) více než 60krát. Takovéto proudění vzduchu způsobilo přepnutí ventilačního módu jeskyně a významný skok v tocích a následně koncentracích CO2 jako důsledek změněné ventilace. Studie proto indikuje, že různé antropogenní vlivy ve zpřístupněných jeskyních mohou působit proti sobě a navzájem se neutralizovat v závislosti na morfologii jeskyně sezónních podmínkách.