Informace o publikaci

Deaf learners reading in English as a foreign language: Investigating the possibilities of development

Název česky Čtení neslyšících studentů v angličtině jako cizím jazyce: Zkoumání možností rozvoje
Autoři

SEDLÁČKOVÁ Jitka

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek prezentuje částečné výsledky studie zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností u neslyšících čtenářů ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Výzkum propojuje problematiku čtení, které je dlouho považováno za jednu z největších výzev ve vzdělávání neslyšících, s aktuálním tématem vyučování cizích jazyků u neslyšících. Cílem je sledovat čtenářský proces neslyšících studentů angličtiny a studovat vliv explicitní výuky čtenářských strategií na proces čtení u daných studentů a jejich postoje ke čtení. Jedná se o kvalitativní výzkum s designem mnohočetné případové studie zaměřené na prelinguálně neslyšící univerzitní studenty angličtiny jako cizího jazyka. Zjištění založené jednak na pilotní studií a hlavním výzkumu ukazují na velké individuální rozdíly mezi studenty. Zjištění odpovídají existujícímu výzkumu úspěšných neslyšících čtenářů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info