Informace o publikaci

Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives

Logo poskytovatele
Název česky Hry se životem: česká reprodukční biomedicína. Sociologické perspektivy
Autoři

ŠMÍDOVÁ Iva ŠLESINGEROVÁ Eva SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. Všechna tato tři témata jsou rámována konceptem biomoci/biopolitiky jako specifické formy vlády a administrace moderních populací (Foucault 1999). Primárním cílem této knihy je sociologická analýza reprodukční medicíny jako jedné ze současných podob právě tohoto typu moci – biomoci (Rabinow, Rose 2003, 2006). Dalším cílem je kritická reflexe širších sociálních procesů souvisejících se vznikem a fungováním tzv. biosociality, podoby společností, kde se tzv. příroda stává předmětem kulturního vytváření a tzv. kultura se stává přirozenou (Rabinow 1996). Text nabízí také sociologickou analýzu vztahu mezi českou reprodukční medicínou a technologizací, komodifikací zdraví a nemoci a normativním charakterem reprodukční medicíny. Autorky knihy chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto témat v českém kontextu a otevřít o nich debatu. Prostřednictvím analýzy dat z českého prostředí chtějí přispět k porozumění mechanismům, které reprodukují hegemonii biomedicínského přístupu k reprodukci, a to i mimo hranice ČR. Zaměřují se na témata každodenní praxe reprodukční medicíny, jako je ustavování důvěry, nebo na témata, která významně polarizují odbornou i veřejnou diskusi, jako je transformace českého porodnictví, nebo v ní zatím zcela absentují, jako je debata o statusu embrya. Cílem dílčích studií i konceptuálních textů je snaha odpovědět na obecnější otázky: Jak jsou udržovány hranice mezi normalitou/legitimitou a abnormalitou/nelegitimitou v rámci tří konkrétních polí reprodukční medicíny? Jakým způsobem je ustavována důvěra v systém moderní reprodukční medicíny? A jak do tohoto procesu vstupují kategorie genderu, statusu, etnicity?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info