Informace o publikaci

Financial Market Supervision and its position in the System of Financial Law

Název česky Postavení dohledu nad finančním trhem v systému finančního práva
Autoři

JANOVEC Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference System of financial law : financial Markets
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/system-of-financial-law/financial-markets.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Financial market; supervision; regulation; financial law; financial law system
Přiložené soubory
Popis Tento příspěvek analyzuje postavení dohledu nad finančním trhem v rámci finančního práva. Vymezuje systém finančního práva, do kterého zasazuje právě dohled nad finančním trhem, jako specifickou oblast nefiskální části finančního práva a současně vytyčuje cíle a úkoly dohledu samotného. "Jedná se o zacílenou publikaci na jedno téma (finacial law). Bylo požádáno na zařazení do WOS."
Související projekty: