Informace o publikaci

Cirkulující mikroRNA v moči u mnohočetného myelomu

Autoři

SEDLAŘÍKOVÁ Lenka BEŠŠE Lenka KUBACZKOVÁ Veronika NOVOSADOVÁ Soňa ALMÁŠI M. BEZDĚKOVÁ Renata STANKOVÁ Monika RADOVÁ Lenka PENKA M. ADAM Z. POUR L. KREJČÍ M. HÁJEK Roman ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Úvod: MikroRNA (miRNA) jsou krátké jednořetězcové RNA a významné regulátory genové exprese. Dřivě již bylo prokázáno, že se účastní také patogeneze mnohočetného myelomu (MM). V současnosti se pozornost kliniků i vědeckých pracovníků zaměřuje především na cirkulující miRNA, které je možné detekovat v různých tělních tekutinách jako např. sérum, plasma či moč. Cirkulující miRNA v moči jsou velice stabilní a díky kvantifikovatelnosti mají také potenciál stát se volně dostupným neinvazivním biomarkerem tohoto onemocnění. MM je systémové onemocnění, které postihuje i celou řadu dalších orgánů, jako jsou např. ledviny. Je tedy možné, že cirkulující miRNA identifikované v moči pacientů mohou korelovat s onemocněním. Cíl: Cílem studie bylo identifikovat miRNA, které cirkulují v moči, a které by byly schopné odlišit pacienty s MM od zdravých dárců (ZD).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info