Informace o publikaci

Preparation for Pupil Evaluation in Undergraduate Teacher Education and its Reality in School Practice

Název česky Příprava na hodnocení žáků v pregraduálním učitelském vzdělávání a jeho realita ve školní praxi
Autoři

KRATOCHVÍLOVÁ Jana HORKÁ Hana

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts SGEM 2015 - Conference Proceedings, Volume II, Education and Educational Research
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?page=recherche&recherche=10.5593%2FSGEMSOCIAL2015%2FB12
Doi http://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2015/B12/S3.096
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova pupil; evaluation; self-evaluation; forms of evaluation; faculty teacher trainer
Popis Hodnocení žáků je výrazem profesní kompetence učitelů, a proto je důležitým tématem v přípravném učitelském vzdělávání. Pedagogické myšlení studentů je však ovlivňováno reálnou situací ve školách, v nichž probíhá pedagogická praxe. Zásadní postavení zaujímá fakultní cvičný učitel, který v roli mentora podporuje implementaci teorie do praxe. V předložené stati autorky pojmenovávají shody a rozdíly v teoretickém i praktickém pojetí hodnocení výsledků žáků v cvičných školách. Na základě obsahové analýzy výsledků strukturovaného a nestrukturovaného pozorování formulují opatření, která by podpořila provázanost teoretické i praktické přípravy v otázkách hodnocení žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info