Informace o publikaci

Zneužití práva důchodci při uplatnění slevy na dani

Autoři

RADVAN Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2014 - Days of Law 2014: Část VIII. Zneužití práva a svévole při veřejné finanční činnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/financni_pravo.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova tax law; abuse of law; personal income tax; tax relief
Popis Příspěvek se zabývá problematikou možného zneužití práva důchodci, kteří se vzdali sta-robního důchodu z důvodu zachování si nároku na základní slevu na dani z příjmů fyzických osob. Vedle obecné charakteristiky zneužití práva v daňovém právu obsahuje příspěvek analýzu související judikatury Ústavního soudu (se kterou se autor neztotožňuje) a její negativní dopady do praxe.
Související projekty: