Informace o publikaci

Rétorická účinnost kvazi-logických argumentů

Autoři

SVAČINOVÁ Iva

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na otázku, jakými způsoby mohou kvazi-logické prvky posilovat přijatelnost předložené argumentace. Vychází z předpokladu, že kvazi-logické argumenty, tak jak je představují Perelman a Olbrechts-Tyteca v díle The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation nelze považovat za jednotný typ argumentů, ale že se jedná spíše o souhrn různorodých strategií, které mohou konkrétními způsoby přispívat k přijatelnosti stanoviska: a to vzhledem k fázi argumentace, v níž jsou využity, a strategické roli, kterou mohou v této fázi naplňovat. V příspěvku byly na konkrétních příkladech tyto strategie identifikovány, zároveň byly analyzovány podmínky, za nichž je pro mluvčího výhodné danou kvazi-logickou strategii využít.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info