Informace o publikaci

Daňový únik

Autoři

FALTOVÁ Šárka

Druh Článek ve sborníku
Konference Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky I. diel
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Tax avoidance;tax evasion;legal abuse
Popis Autorka se v článku věnuje tématu „daňový únik“, a to za účelem nastínění problematiky daňového úniku v rámci jeho základní teoretické roviny a uvedení faktorů rozhodných pro vznik daňových úniků. Pozornost se zaměřuje na rozlišení konceptů tax avoidance a tax evasion. Obsahem článku je také rozlišení následujících institutů – dissimulovaný (resp. zastřený) právní úkon, obcházení zákona a zneužití práva, přičemž tyto instituty jsou mezi sebou také porovnávány a uváděny ve světle judikatury českých soudů. Zvolení takového tématu přitom vychází z faktu, že příspěvek byl zpracován v rámci specifického vysokoškolského výzkumu nesoucí název Determinace daňového práva - vnější systémová soudržnost.
Související projekty: