Informace o publikaci

Trocheta cylindrica (Hirudinida: Erpobdellidae) – máme v ČR opravdu jen tohoto zástupce rodu?

Autoři

BÍLKOVÁ Martina SCHENKOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Semiakvatické biotopy, k nimž řadíme prameniště a různé typy mokřadů, jsou často obývány druhy, které unikají pozornosti hydrobiologů. Přesto, že pijavice rodu Trocheta patří k největším pijavicím, které můžeme v evropské přírodě pozorovat, víme o ní překvapivě málo. Jejich semiakvatický způsob života umožňuje přežití kokonů i juvenilních a dospělých jedinců v nepříznivém období. V rámci Evropy zastupuje tento rod 10 druhů, další dva druhy žijí v Africe. Z České republiky je doposud znám pouze jeden zástupce – Trocheta cylindrica. Nálezy pocházejí zejména z Moravy, několik jedinců bylo zaznamenáno i v Čechách. Analýzy dostupného fixovaného materiálu ale ukázaly výrazné rozdíly v morfologii pohlavních vývodů, jejichž vzhled a umístění jsou u pijavic významným determinačním znakem. K tomu, že se v České republice pravděpodobně vyskytuje více druhů rodu Trocheta, přispívají i odlišné vlastnosti lokalit, odkud odebraný materiál pochází. Na jedné straně jsou to prameniště a horské a podhorské toky, na straně druhé jsou to nížinné řeky, slepá ramena řek a vysychající tůně. Vybraným jedincům pijavic byla vypreparována pohlavní soustava a byl porovnán tvar atria, který se mezi druhy obvykle liší. Aby bylo možné definitivně říci, zda se u nás vyskytuje více druhů rodu Trocheta, bude potřeba provést molekulární analýzy nově nasbíraného materiálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info