Informace o publikaci

O starých mapách českých zemí : Fabriciova a Komenského mapa Moravy

Autoři

CHRÁST Josef

Rok publikování 2015
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Komparativní studie se zabývá problematikou detekce a stanovení míry vzájemné podobnosti autorsky různých starých map. Stavba metodického aparátu spočívá v kompilaci dílčích analýz zahrnujících obsahové, názvoslovné a kartometrické rozbory s důrazem na studium historicko-kartografických reálií. Ověření navržené metodiky na základě analýzy nejstarších map Moravy od Pavla Fabricia a Jana Amose Komenského umožnilo poodhalit nové skutečnosti vztahující se ke geometricko-konstrukčním aspektům těchto map a postupům mapovacích prací jejich autorů. Některé výstupy studie byly využity při validaci a doplnění vybraných katalogizačních záznamů map z fondu Mapové sbírky PřF UK v Praze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info