Informace o publikaci

Soudní lékařství : I. díl

Autoři

ADÁMEK Tomáš BERAN Michal DVOŘÁČEK Igor DVOŘÁK Miroslav FIALKA Jiří HEJNA Petr HIRT Miroslav HLADÍK Jiří JANÍK Martin KLÍR Přemysl KRAJČOVIČ Jozef KRAJSA Jan KUBIŠTA Pavel MACHÁČEK Rudolf MAZURA Ivan NOVOMESKÝ František ONDRA Peter PILIN Alexander ŘEHULKA Hynek SOKOL Miloš STRAKA Ľubomír STREJC Přemysl ŠAŇKOVÁ Markéta TOMÁŠEK Petr TOUPALÍK Pavel TOUŠEK František VOJTÍŠEK Tomáš VOREL František

Rok publikování 2015
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla, vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné pokračování učebnice prof. Tesaře (první vydání 1975). Text, na němž se podíleli odborníci ze všech soudnělékařských zařízení v ČR a částečně i z.e Slovenska, je sice určen v první řadě soudním lékařům, ale užitečné informace v něm najdou i další obory, a to nejen medicínské a právní. První díl obsahuje 18 kapitol počínaje historií soudního lékařství jako jednoho z nejstarších lékařských oborů v České republice. K. nutnému vzdělání současných lékařů neodmyslitelně patří i gramotnost právní. To je obsahem 2. a 5. kapitoly. V dalšich kapitolách je podrobně rozebrána obecná problematika smrti, včetně posmrtných změn, určování doby smrti a vitality poranění. Svoji multioborovost prokazuje soudní lékařství zejména v kapitole 6 Identifikace osob, jejímiž autory jsou nejen všeobecní lékaři, ale i stomatologové, a dokonce i přírodovědci, konkrétně antropologové a genetici. Poměrně velmi rozsáhlé kapitoly 7 Přirozená smrt a 8 Forenz-ní pcdopatologie ukazují na úzkou spjatost s oborem patologie. Kapitoly 9 Poranění ostrým předmětem a 10 Střelná poranění zase úzce souvisejí s obory chirurgickými, jako jsou zejména traumatologie či neurochirurgie. Víceméně volný celek tvoří kapitoly II Dušení, 12 Utonutí, 13 Nehody a chorobné stavy při potápění a 14 Poškození organizmu sníženým atmosférickým tlakem. Posledními částmi jsou kapitola 15 Hladovění a opět volně související kapitoly 16 Poranění elektrickým proudem, 17 Poškození zdraví zářením a 18 Termické změny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info