Informace o publikaci

Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany

Autoři

JURNÍKOVÁ Jana KRÁLOVÁ Alžbeta

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Související projekty: