Informace o publikaci

Aktuální témata výzkumu učení a vyučování

Autoři

JANÍKOVÁ Věra HANUŠOVÁ Světlana

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem konference je prezentace individuálních příspěvků k výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků a vytvoření platformy pro odbornou diskusi. Pozornost je věnována aktuálním otázkám výzkumu procesu učení a vyučování cizího jazyka, zejména pak konkrétním metodám vědecké práce v oblasti teoretického bádání i empirických výzkumů, sběru i zpracování dat a jejich interpretace.
Související projekty: