Informace o publikaci

Geneze rukopisu "Knihy o dvou principech" a katarský výklad Bible v jeho doplňcích a margináliích

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio: Revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Liber de duobus principiis; Catharism; Cathars; dualism; manuscript; additions; marginalia; biblical exegesis; sapiential literature; wisdom; apocalyptic; apocalypticism
Přiložené soubory
Popis Tento článek nově zvažuje všechny doplňky a marginálie a některá čtenářská znaménka v katarském rukopise J II 44 Florentské ústřední národní knihovny (Firenze, Biblioteca nazionale centrale, Conventi soppressi, ms. J II 44, též známý pod signaturou I II 44), reviduje identifikaci písařských rukou a vyvozuje některé závěry ohledně geneze rukopisu. Doplňky a čtenářská znaménka, která dřívější badatelé (zejm. Antoine Dondaine, Arno Borst a Christine Thouzellierová) poněkud nedocenili a zčásti desinterpretovali, jsou ve skutečnosti důležitým svědectvím pozdějšího užívání rukopisu. Pozorné zvážení čtenářských znamének a doplňků ukazuje, že nepocházejí z inkvizičních kruhů, jak se o některých domnívali Borst a Thouzellierová, nýbrž ukazují povětšinou ke kontextu lombardského katarství v polovině 13. století. Doplňky vykazují přinejmenším dvě neočekávané linie v myšlení písařů/čtenářů kompilace, a sice linii mudroslovnou a apokalyptickou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info