Informace o publikaci

Environmentální výchova jako výchova ke kriticky reflektivnímu občanství

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Konceptů, jakými je možné přistoupit k environmentální výchově, je velké množství. Samostatnou kategorií může být určité biologické či ekologické paradigma, které bude akcentovat analýzu biodiverzity a studium vztahů mezi jednotlivými organismy jako určité vědecké a kvantifikovatelné východisko. Dále je možné vyjít z analýzy dat a na jejich základě provádět určité rozhodovací nebo hodnotové soudy. My se pokusíme zaměřit pozornost na hry, které pracují s konceptem určité hodnotové reflexe a politickými rozhodnutími. Jen málokterá oblast zakotvená v rámcových vzdělávacích programech má tak významné politické a ekonomické konotace jako právě environmentální výchova. Cílem aplikací, na které se zaměříme, je nabídnout hráči – tedy žákovi – pozici určitého správce nebo panovníka, který se rozhoduje, jakým způsobem bude realizovat politiku s ohledem na řadu dalších aspektů. Není možné například redukovat celou problematiku jen na jeden partikulární aspekt, jako je například snižování emisí CO2, aniž by člověk aktivně nereflektoval další aspekty, jako je ekonomický, sociální rozměr nebo téma potravinové politiky, energetiky či vody. Žáci by si v oblasti environmentální výchovy měli uvědomovat především komplexnost a provázanost fenoménů, z nichž jen velice málo z nich lze označit jako černobílé. Je velmi náročné identifikovat nějaké politické opatření, které by nemělo – vedle řady pozitivních efektů – také negativní aspekty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info