Informace o publikaci

Baltų ir slavų deminutyvai

Název česky Baltská a slovanská deminutiva
Autoři

KABELÁČOVÁ Tereza

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se hovoří o zdrobnělých substantivech v litvštině, lotyštině, pruštině, ruštině, polštině a běloruštině. Konkrétní slovanské jazyky jsou zvolené na základě areálového kritéria, neboť území, na kterých se dnes tyto jazyky užívají, bezprostředně sousedí s územím baltských jazyků. Na začátku je zmíněna problematika ohraničení materiálu, tzn. jaké otázky je třeba vyřešit, pokud chceme mluvit o deminutivech v různých jazycích. V některých jazycích existují například pro tvoření deminutiv a augmentativ (nebo amplifikativ) odlišné přípony, a v jiných jazycích oba tyto významy nese tatáž přípona. Také se rozebírají a porovnávají zdrobňovací substantivní přípony analyzovaných jazyků, další možnosti užití těchto přípon (nejen pro tvoření zdrobnělin) a konkrétní příklady. Nakonec se shrnuje vše, co bylo řečeno. Předkládají se závěry, tzn. co je možné říci o společném balto-slovanském prajazyce na základě analyzované látky konkrétních jazyků. Zda je možné nalézt společné (nebo odlišné) rysy v oblasti jejich slovotvorby, konkrétně na materiálu deminutiv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info