Informace o publikaci

Trasy. Výzkum analogií historických aspektů a současných inovativních tendencí v edukaci a v umění

Autoři

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana KAMENICKÝ Petr HORÁČEK Radek NOVOTNÁ Hana MATĚJKOVÁ Michaela NAVRÁTIL Ondřej KOVÁŘ Petr ŽELAZKOVÁ Martina RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ Irena FRANCOVÁ Jana ZORKOVSKÁ Júlia TUĽAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Odborná kniha shrnuje výsledky specifického výzkumu prováděného pracovníky katedry výtvarné výchovy PdF MU Brno ve spolupráci s doktorandy zaměřeného na inovativní tendence ve výtvarné pedagogice v minulých třiceti letech. Autoři použili metodu kvalitativního výzkumu - akční výzkum, pozorování, analýza procesu, případové studie. V testech jsou řešeny otázky poznávání vizuální gramatiky,způsoby pořizovaní a šíření obrazu, procesy vnímání výtvarného umění, mezioborové vztahy v humanitních oborech s akcentem na výtvarnou pedagogiku. V kontextu uvedení zahraničních zdrojů a zkušeností ze stáží se zaměřují také na hypertrofii audiovizuality a možnosti vytváření opozice k tomuto problému ve vizuální komunikaci různými způsoby – rozvíjením akcí, interaktivních cvičení, posilováním performativity. Znovuobjevovaný zájem o tělo je aktualizován i za účasti nových médií, kdy tělo není adorováno obrazem, nýbrž je zkoumáno v sociálních kontextech. Ústřední téma nazvané Trasy v umění a v edukaci je takto zkoumáno nejnovějšími metodami a je reflektováno v jednotlivých kapitolách, jejichž obsah koresponduje se současnými dizertačními projekty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info