Informace o publikaci

Reliktní vegetace na mezických stanovištích

Autoři

ROLEČEK Jan HÁJEK Michal KARLÍK Petr NOVÁK Jan

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova forest meadows;Glacial;grasslands;hemiboreal forests;Holocene;management;meadow steppe;oak forests;species composition;vegetation history
Popis Studie je zaměřena na reliktní vegetaci na mezických stanovištích v nižších polohách České republiky. Byť mezická stanoviště nižších a středních poloh byla v minulosti převážně intenzivně obhospodařována, podle našeho názoru se zde na některých lokalitách zachovala archaická lesní i nelesní společenstva. Domníváme se, že většina reliktních vegetačních typů mezických stanovišť je odvozena od společenstev, jež byla rozšířena před středním holocénem. V dnešní době jde především o extenzivně obhospodařované druhově bohaté mezické, mírně suché nebo střídavě vlhké trávníky na bazických až mírně kyselých půdách (Cirsio-Brachypodion, Molinion a mezotrofní varianty svazu Arrhenatherion) a světlé mezofilní a subxerofilní doubravy na bazických až mírně kyselých půdách. Uvádíme také podrobnou charakteristiku několika českých vegetačních typů, jež považujeme za reliktní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info