Informace o publikaci

AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury

Autoři

UNGERMAN Šimon

Rok publikování 2013
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Definice pojmu „hmotná kultura“. Periodizace raného středověku. Terminologie částí náušnic. Náušnice aj. druhy ozdob avarského/předvelkomoravského období. Středohradištní náušnice z okruhu podunajského, karantánského a nitranského šperku. Náušnice z okruhu veligradského šperku – jejich typologie (hrozníčkové, bubínkové, košíčkové, sloupečkové, lunicové), datování a geneze. Středohradištní gombíky, prsteny, lunicové závěsky, kaptorgy, křížky, skleněné a kovové korály. Staromaďarský a belobrdský šperk. Povelkomoravský a mladohradištní šperk: náušnice a esovité záušnice. Výzdobné techniky: granulace, filigrán, vrubořez, niello, tauzie. Chronologie avarských opaskových garnitur. Avarský reflexní luk a šípy; hroty kopí, jednosečné a dvousečné zbraně, ochranná zbroj, třmeny. Karolinské a velkomoravské meče, mečové pásy a k nim příslušné garnitury kování. Karolinské a středohradištní hroty kopí, sekery a šipky. Velkomoravské opaskové garnitury, ostruhy a třmeny. Staromaďarská militária. Raně středověká keramika: technologie, keramika pražského typu, podunajský typ, spektrum keramiky z avarských pohřebišť. Středohradištní keramika a regionální keramické okruhy na Moravě (blučinský, pomoravský, mikulčický, dolnověstonický, vysočanský). Keramika antických tvarů, grafitová keramika, mladohradištní keramika.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info