Informace o publikaci

7. workshop ke středověké a novověké keramice

Autoři

DOLEŽALOVÁ Kateřina SLAVÍČEK Karel

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Workshop pro badatele a studenty zaměřený na středověkou a novověkou keramickou produkci, moderní metody zpracování keramiky a možnosti využití experimentální archeologie pro tuto problematiku. Hlavními tématy 7. workshopu byly: výpal keramiky (keramické pece a způsoby výpalu, možnosti identifikace způsobu výpalu na keramice), možnosti využití experimentu pro výzkum technologie výroby keramiky v minulosti, prezentace keramických souborů s diskuzí.
Související projekty: