Informace o publikaci

Implications of attachment theory and research for educators (organizace workshopu)

Logo poskytovatele
Autoři

VLČKOVÁ Kateřina MAREŠ Jan

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Organizace workshopu na téma: Citová vazba (attachment) byla Johnem Bowlbym definována jako „trvalé emoční pouto, charakterizované potřebou vyhledávat a udržovat blízkost s určitou osobou, zejména v podmínkách stresu“. Teorie citové vazby byla primárně formulována k vysvětlení utváření a funkce vazby mezi dítětem a jeho pečovatelem v raných fázích vývoje (Bowlby, 1969/1982, česky 2010), nicméně poskytuje dobrá východiska pro pochopení dopadů raných sociálních vztahů i na kognitivněemocionální schopnosti dítěte v pozdějším věku. Teorie citové vazby může poskytnout také dobrá východiska pro predikci nejen schopnosti dítěte se adaptovat na školní prostředí a sociální vztahy v něm, ale je vhodným rámcem pro posuzování okolností vzniku školní neúspěšnosti a problematických sociálních vztahů v třídním kolektivu. (přednášející: Tomo Umemura)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info