Informace o publikaci

Discrete reaction-diffusion equation: An application

Název česky Diskrétní rovnice reakce-difúze: Aplikace
Autoři

POSPÍŠIL Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek o diskrétní analogii parciální diferenciální rovnice reakce-difúze. Je vyšetřována existence a stabilita prostorově homogenního equilibria a diskutována možnost vzniku Turingovy nestability. Systém je interpretován jako model šíření interagujících idejí.
Související projekty: