Informace o publikaci

Subjective perceptions of ESP (English for Specific Purposes) university teachers’ professional beginnings: Quantitative research into pedagogical content knowledge.

Autoři

JAŠKOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Language and Cultural Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/jolace.2016.4.issue-1/jolace-2016-0007/jolace-2016-0007.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.1515/jolace-2016-0007
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova Pedagogical content knowledge; English for Specific Purposes; professional growth; beginning teacher; university teacher
Popis Cílem tohoto příspěvku je prezentovat metodologii a výsledky kvantitativní fáze v rámci výzkumu týkajícího se vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka a jejich subjektivně vnímaných změn v didaktických znalostech obsahu, a to z retrospektivního pohledu na profesní počátky. Úvod popisuje zkoumanou problematiku a vysvětluje klíčové pojmy. První kapitola pojednává o teoretickém pozadí profesního vývoje učitelů. Vzhledem k tomu, že daná kvantitativní fáze je součástí smíšeného výzkumného designu, týká se druhá kapitola celého výzkumu včetně výzkumného cíle a výzkumných otázek. Třetí kapitola pojednává o kvantitativní výzkumné fázi, během které byl zaslán anonymní elektronický dotazník celé populaci českých vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka a poté zpracován statisticky. Čtvrtá kapitola předkládá získaná kvantitativní data, která jsou diskutovaná v rámci jednotlivých komponent didaktických znalostí obsahu - pojetí cílů výuky, znalostí kurikula, znalostí výukových strategií a znalostí o porozumění studentů. Závěrem jsou shrnuty získané výsledky a navržena některá doporučení pro pedagogickou praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info