Informace o publikaci

Lexikální shluky v rámci korpusů anglických právních textů - selekce, klasifikace, didaktické aspekty

Autoři

TOMÁNKOVÁ Veronika

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Konferenční příspěvek prezentuje analýzu lexikálních shluků, jejímž cílem bylo určit specifické rysy lingvistické kompetence vybraného výzkumného vzorku a ze získaných zjištění vyvodit didaktické implikace. Studie se zaměřuje na lexikální shluky extrahované ze čtyř anglických žánrově vymezených textových korpusů, kdy dílčí texty byly získány od respondentů, kteří jsou právními profesionály. Prezentovaná analýza byla provedena v rámci disertačního projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info