Informace o publikaci

Pasivní vzorkování volného ovzduší - certifikovaná metodika (Nmet)

Autoři

ČUPR Pavel PROKEŠ Roman PŘIBYLOVÁ Petra CHROPEŇOVÁ Mária VAŇKOVÁ Lenka KALINA Jiří ŠEBKOVÁ Kateřina HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Certifikované metodiky
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Vytvořená metodika Pasivního vzorkování volného ovzduší představuje komplexní nástroj pro stanovení a interpretace výsledků pro sledované skupiny organických chemických látek pomocí pasivních vzorkovačů. Metodika obsahuje tři na sebe navazující části: popis vzorkování ovzduší pasivními vzorkovači (popis, údržba, příprava, výběr lokalit, instalace a výměna PUF disků), analýza vzorků na obsah sledovaných skupin chemických látek a interpretace získaných výsledků. Výstupy z metodiky slouží jako podklad pro sledování dlouhodobých trendů organických polutantů ve volném ovzduší. Novost metodiky spočívá právě v komplexnosti všech na sebe navazujících procesů, které jsou v kapitolách výše popsaných, a je výstupem dlouhodobého výzkumu Centra. Metodika má široké uplatnění, protože přispívá k plnění Koncepce monitoringu perzistentních organických polutantů (POPs) a zpracování a využití dat o POPs v ČR a k implementaci Stockholmské úmluvy. Pasivní vzorkovač metodou PUF disku je ověřeným a vhodným nástrojem k vytvoření a provozování kontinuálního monitoringu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info