Informace o publikaci

Developing Cohesion in English as a Foreign Language Academic Writing through an Online Course

Autoři

HUBLOVÁ Gabriela

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V centru pozornosti příspěvku je rozvoj lexikální koheze (reiterace) v studentském akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku intervence, jež spočívala v účasti v čistě online kurzu akademického psaní, který byl realizován na Masarykově univerzitě. Studie byla provedena formou kvaziexperimentu (pretest/posttest design s jednou skupinou). Na základě výzkumných zjištění lze usuzovat, že po intervenci byly reiterativní vztahy vyjádřeny vhodněji/správněji. Celková frekvence vhodně/správně užitých reiteračních prostředků se zvýšila o 25 procent. Rovněž byla užita širší škála reiteračních prostředků, což napomohlo eliminovat počáteční dominanci jednoduchého opakování a substituce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info