Informace o publikaci

Tvorba a využití malých specializovaných korpusů na příkladu Korpusu odeslané a přijaté česky psané korespondence Bedřicha Smetany

Autoři

RYCHNOVSKÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií: Sborník z Konference studentů českého jazyka 2013 (Brno 4. 10. 2013)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Corpus; Private Correspondence; Bedřich Smetana
Popis Příspěvek na příkladu elektronického Korpusu odeslané a přijaté česky psané korespondence Bedřicha Smetany ukazuje, jak mohou být malé specializované korpusy využity pro analýzu jazyka určitého člověka nebo jazyka určitého období, současně přibližuje, k čemu slouží tzv. doprovodné charakteristiky připojené k jednotlivým korpusově zpracovaným dopisům (tj. údaje sociolingvistického nebo teritoriálního rázu či informace o dataci dopisu).
Související projekty: