Informace o publikaci

Výzkum a vývoj integrace kamerových systémů do medicínského prostředí (C-MED)

Autoři

DOSTÁL Otto BĚLÍK Petr

Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis *Funkční vzorek systému C-MED je tvořen spojením software CxMED a HW infrastrukturou. Propojuje jednotlivé zdroje audiovizuálních dat (vyšetřovací přístroje, endoskopické věže, přehledové kamery) a klientské stanice (počítače, úložná zařízení-servery, disková pole, pracovní stanice, počítačovou síť) a poskytuje funkcionalitu ukládání, přehrávání záznamů, práci s PACS servery a videokonference a prezentace dat. Funkční vzorek je instalovaný v ověřovacím provozu a slouží jako referenční stanice. Serverová část zajišťuje propojení všech koncových zařízení a jejich vzájemnou komunikaci. Pro provoz serverové části je potřeba dostatečně výkonný HW určený pro zpracování obrazu (odladěný server) s adekvátní úložnou kapacitou ideálně v podobě diskového pole. Klientská aplikace software CxMED poskytuje funkcionalitu živého náhledu na pořizovaná data, ovládání jejich ukládání, vyhledávání a opětovné přehrávání. Pro provoz klientských aplikací je postačující výkonnější pracovní stanice se samostatnou grafickou kartou.
Související projekty: