Informace o publikaci

Diagnostika a intervence v praxi školní družiny

Autoři

VOJTOVÁ Věra OLBERT Jan

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem výzkumu bylo vymezit a ověřit interevenční program, který se skládá ze dvou částí podpořený sociometrií, která byla vypracována před i po intervenčním působení. Cíl intervenčního programu je tedy podpořit děti s problémy v chování v prostředí školní družiny. Pomocí sociometrie a výsledného sociogramu jsem zaznamenal vztahy ve skupině dětí, které se v prostředí školní družiny zúčastnily. Na základě diagnostiky jsem vybral dramiku, dramatizaci chování doplněnou o verbalizaci chování jako vhodnou intervenci.