Informace o publikaci

Tonalita zpravodajství a ochota občanů plnit povinnosti vůči státu

Autoři

EIBL Otto ZAGRAPAN Jozef ŠPALEK Jiří ŠPAČKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek odpovídá na otázku, jakým způsobem se projevuje tonalita zpravodajství, resp. rámování výkonu státu a státních institucí v ochotě občanů plnit povinnosti vůči státu, jako je např. řádné placení daní. Vychází z dílčích výsledků experimentu provedeného na přelomu listopadu a prosince roku 2013 na FSS MU a ESF MU na skupině 216 studentů MU. Subjekty byly rozděleny do tří skupin a jejich úkolem bylo danit mzdu, kterou v průběhu experimentu získávali (v Experimentální měnové jednotce). U všech skupin byla stejná (malá) pravděpodobnost, že přiznání jejích členů bude zkontrolováno a v případě odhalení nesrovnalostí budou penalizováni. Jednotlivé skupiny se mezi sebou lišily ale v tom, jak byl zarámován výkon státu a státní správy, resp. v tom, jaké zprávy o výkonu státu a státní správy mohli jejich členové číst: První skupina byla vystavena výhradně pozitivním zprávám o chodu státu, druhá skupina byla vystavena výhradně negativním zprávám a třetí skupina byla kontrolní, tzn. nebyla vystavena žádným zprávám a pouze se soustředila na výdělek a jeho zdanění. Zatímco vliv pozitivního rámování, resp. pozitivního referování o státu se na ochotě platit daně ve srovnání s kontrolní skupinou neprojevuje, vliv negativního rámování je poměrně silný. Subjekty vystavené negativnímu zpravodajství tak byly méně ochotné řádně danit své zisky a přiznávaly častěji menší částky (tedy více podváděly). Zdá se, že občané, kteří jsou vystaveni negativnímu zpravodajství jsou méně motivovaní k řádnému plnění svých občanských povinností. Stát se pak vzhledem k dlouhodobé nespokojenosti občanů ČR s výkonem jeho institucí, činností politických stran, vysoké míře vnímané korupce a relativně vysokému počtu negativních zpráv v médiích dostává do cynické spirály, kdy jeden negativní efekt posiluje druhý a kdy se voliči mohou stále více odcizovat sféře politiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info