Informace o publikaci

Závěrečná zpráva ke zpracování návrhu akčních plánů pro hexabromcyklododekan (HBCDD), pentachlorfenol, chlorované naftaleny a hexachlorbutadien

Autoři

HOLOUBEK Ivan ŠEBKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2015
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis *Závěrečná zpráva Národního centra pro toxické látky se sídlem v RECETOX na základě smlouvy s MŽP č. 150146 (MU vede smlouvu jako č. SML3103/32/15) ze dne 22.9.2015 ke zpracování návrhu akčních plánů pro 4 chemické látky jako podklad pro aktualizaci Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o POPs v ČR. Návrh akčních plánů byl připraven na základě informací o fyzikálně-chemických vlastnostech látek, jejich výrobě a použití na území ČR, legislativě a pilotních dat pro hexabromcyklododekan (HBCDD), pentachlorfenol, chlorované naftaleny a hexachlorbutadien. Pro každou látku bylo připraveno 3-6 témat, která mají na základě známých informací, dat a zkušeností nejvyšší prioritu. Zpráva obsahuje i dosud nepublikovaná data, a slouží výhradně jako informace pro potřeby Ministerstva životního prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info