Informace o publikaci

Problémový vztah rodiče a učitele

Autoři

PULIŠOVÁ Kristýna

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Rodiče vystupují ve vztazích se školou v různých rolích. V roli klientské si rodiče pro své děti vybírají školu, která nejvíce vyhovuje jejich představám. Rodiče v roli partnerské jsou se školou v rovnocenném vztahu. Rodiče jako občané přistupují ke škole jako k instituci, kterou mohou ovlivňovat participací na veřejném životě. Rodiče jako problém neprojevují o školu zájem, anebo působí škole či učitelům určité potíže. Cílem práce bylo nabídnout hlubší pohled právě na problémové vztahy mezi rodiči a učiteli, zjistit, jací jsou rodiče označovaní učiteli jako problémoví, a tedy popis problémů, které učitelé aktuálně ve vztahu k rodičům nejsilněji pociťují. Přínosná může být pro učitele, kteří se mohou cítit v situaci nepříznivých vztahů s některými rodiči osamělí, nebo také jako komplexnější vhled do problému, kterým se takřka denně zaobírají. Hlavní výzkumná otázka zněla: Jací jsou rodiče žáků označovaní učiteli jako problémoví? Odpovědi na ni jsem hledala pomocí kvalitativního šetření, kdy po dobu jednoho roku probíhal formou rozhovorů sběr dat mezi učiteli na třech vesnických školách a matkami žáků těchto škol. Výběr mezi matkami proběhl na základě doporučení učiteli, kteří identifikovali takové rodiče, se kterými mají problémový vztah. Z výpovědí respondentů vyplývají tři základní charakteristické skupiny „problémových“ rodičů. Zatímco u „pasivních“ rodičů, kteří neprojevují zájem o školu v žádném ohledu, jde především o žáka a malou podporu v jeho vzdělávání a u rodičů „přehnaně aktivních“ hlavně o jistou nepohodu učitelů, kteří jsou těmito rodiči zahlcováni neustálými dotazy a připomínkami k chodu školy či samotnému vyučování, u rodičů „tiše nespokojených“ jde již v důsledku o ohrožení samotné školy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info