Informace o publikaci

Výzkum a vývoj integrace kamerových systémů do medicínského prostředí (C-MED)

Autoři

DOSTÁL Otto BĚLÍK Petr

Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis *Integrační software pro zdravotnické přístroje s audiovizuálním výstupem určený pro sběr, ukládání, vyhledávání a následnou prezentaci dat za účelem odborných konzultací, výuky mediků a pořizování zdravotnické dokumentace. Vytvořená integrační platforma umožňuje sloučit obrazové a zvukové výstupy z medicínských přístrojů do jednoho datového úložiště, včetně zajištění ochrany proti neoprávněnému přístupu. SW typu klient-server realizuje veškeré funkcionality systému C-MED. SW vybavení poskytuje rozsáhlé možnosti pro práci s uloženými daty bez ohledu na výrobce zdravotnického zařízení. Další přidanou hodnotou je možnost videokonferenční konzultace odborníků nad obrazovými i hlasovými zdroji. Vyvinutá platforma rovněž umožní pacientům ve fakultních zdravotnických zařízeních zajištění většího soukromí tím, že medici nemusí být přímo u zákroku, ale sledují celý zákrok v jiné místnosti nebo lokalitě. SW CxMED je nasazený na vybraném odborném pracovišti do zkušebního provozu jako nedílná součást funkčního vzorku. SW CxMED může být implementován i na HW odlišném od funkčního vzorku.
Související projekty: