Informace o publikaci

Haberi + passive perfect participle

Název česky Haberi + participium perfekta pasiva
Autoři

MIKULOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova Late Latin; habere; haberi; passive perfect participle; grammaticalization
Popis Článek se zabývá kombinacemi slovesa habere v pasivu s participiem perfekta pasiva v pozdně latinských textech z 6. až 8. století. Pasivní sloveso haberi s participiem může mít různé významy od vyjádření rezultativity a důrazu na předchozí děj až po haberi s významem ekvivalentním slovesu esse. Pro používání slovesa haberi je typická variabilita a nejednoznačnost. Zároveň jsou zkoumány faktory, které mohou ovlivnit interpretaci jednotlivých případů. Zdá se, že velmi významnou roli hraje kontext a že používání slovesa haberi mohlo být ovlivněno také šířením aktivního slovesa habere, vývoj jeho významu, vývoj neosobního habet a probíhající gramatikalizace konstrukce habere s participia perfekta pasiva.