Informace o publikaci

Akutní ruptury Achillovy šlachy

Autoři

VESELÝ Radek SUCHOMEL Radek KRASS Vladimír TRÁVNÍK Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.sctl.cz
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova Achilles tendon rupture; percutaneous technique
Popis Akutní ruptura Achillovy šlachy je poranění postihující dospělé nejčastěji mezi 30. a 40. rokem věku a jejich počet v posledních desetiletích narůstá. Optimální léčba je stále diskutována a debatuje se konzervativní a operační léčba, časná a pozdní mobilizace a perkutánní nebo méně invazivní operační postup. Počet reruptur Achillovy šlachy je největší po konzervativní léčba, zatímco operační léčba je zatížena větším počtem infekčních komplikací. Tyto komplikace lze snížit použitím perkutánní nebo méně invazivní techniky, které mají navíc dobré funkční výsledky. V souboru hodnotíme 464 pacientů operovaných v Úrazové nemocnici v Brně. Doba sledování byla průměrně 26 měsíců ( 18 - 33 měsíců ). V souboru sledujeme výskyt reruptur a komplikací. Výsledky ukazují, že perkutánní technika ošetření akutní ruptury Achillovy šlachy spolu s časnou rehabilitací dávají dobré výsledky s nízkým výskytem komplikací.