Informace o publikaci

K mezipředmětovému dialogu : interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy

Autoři

ČERNÝ Michal

Rok publikování 2016
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha mapuje desítku zajímavých osobností z dějin vědy a usiluje o jejich mezipředmětovou interpretaci. Věnuje se tak například Aristotelovi, Archimédovi, Newtonovi, Machovi, Gödelovi či Ricimu a de Chardinovi. Nabízí pohled na vybrané části jejich života a díla. Snaží se je presentovat ve formě, která by byla pro učitele zajímavá a umožnila jim o osobnosti nejen plastičtěji přemýšlet, ale také nabídla jistý klíč k tomu, jak ji implementovat do výuky.
Související projekty: