Informace o publikaci

Elektronická evidence tržeb jako nástroj kontroly v berním právu

Autoři

RADVAN Michal KAPPEL Jiří

Druh Článek ve sborníku
Konference DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/dokumenty/34651
Obor Právní vědy
Klíčová slova Electronic Revenue Registry; Value Added Tax; Income Tax
Popis Cílem příspěvku je představit systém elektronické evidence tržeb, který by měl být uplatňován v České republice, a za pomoci kritické analýzy jednotlivých ustanovení návrhu zákona o elektronické evidenci shrnout klady a zápory připravované regulace a její silné a slabé stránky. Text pracuje s hypotézou, že zavedení EET bude znamenat naplnění cílů připravované regulace, tj. bude možné získat informace umožňující lepší správu daní, dojde k omezení šedé ekonomiky a k efektivnějšímu výběru daní a rovněž k narovnání tržního prostředí v české ekonomice.
Související projekty: