Informace o publikaci

Sny mezi textem a imaginací

Logo poskytovatele
Autoři

NOKKALA MILTOVÁ Radka BOROVSKÝ Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Problematice snů a jejich vnímání v minulosti nebyla v českém prostředí dosud věnována větší pozornost. Náš workshop se koncentruje na otázky spojené se sny v širším kulturně-historickém kontextu od středověku (potažmo antické tradice) do sklonku 19. století, kdy se s rozvojem moderní psychologie a psychoanalytického pojetí snu mění místo a funkce snů ve společnosti. Vycházíme z užšího vymezení snu, které nezahrnuje motivy vizí a božského vnuknutí. Naše pracovní setkání se nesnaží soustředit se na jedno spojující téma snových interpretací, jeho cílem je nastínění možných cest v přístupu ke snům v předmoderní společnosti. Chceme proto shromáždit badatele, věnující se problematice snu, jeho vizuální reprezentaci a dobové interpretaci z hledisek různých oborů, historie, dějin umění a literárních dějin. Příspěvky našeho workshopu se tak věnují rozdílným otázkám: důvodům, které vedly k legitimizování relevance snů a jejich interpretace (v historickém kontextu), vztahu ke křesťanství – co bylo na snech považováno za nevhodné (například předvídání budoucnosti), snům jako prostředku vstupu do jiných dimenzí, temné stránce snu, důvodům nedostatku vizuálních záznamů snů pro starší dějinné období (celkově otázka vizuální reprezentace snu) nebo snářům, které představují setkání učenecké a lidové kultury v přístupu ke snu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info