Informace o publikaci

Výskyt sekundárního ferberitu na Pekelném vrchu u Jihlavy (moldanubikum, Česká republika)

Autoři

LOSERTOVÁ Lenka BUŘIVAL Zbyněk

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova secondary ferberite; greisen; Pekelný vrch near Jihlava; Moldanubicum; chemical composition
Popis Zkoumané vzorky křemen-muskovitového greisenu s wolframitem a scheelitem z lokality Pekelný vrch u Jihlavy poskytly nové poznatky o W-mineralizaci v oblasti centrálního moldanubického plutonu. Na lokalitě byl zjištěn výskyt pseudomofóz sekundárního ferberitu (Fe0.997Mn0.004)1.001(W0.996Al0.002)0.998O4 po scheelitu, který je v literatuře všeobecně označován jako reinit. Jedná se o pseudomorfózy, které jsou tvořeny porézními agregáty drobných krystalů sekundárního wolframitu. V agregátech sekundárního ferberitu (reinitu) byly nalezeny drobné krystaly monazitu-(Ce), xenotimu a fluorem bohatého muskovitu. Dutiny v centrech agregátů sekundárního wolframitu bývají prázdné nebo obsahují agregáty jarositu. Scheelit je zatlačován po trhlinách sekundárním woframitem (reinitem) nebo již zcela pseudomorfován. Jarosit i plumbojarosit mají poměrně vysoký obsah P, W a Bi. Vznik sekundárního wolframitu (reinitu), monazitu, xenotimu, muskovitu a jarositů je pravděpodobně výsledkem hydrotermální alterace, která mohla probíhat i ve více fázích. Přesné časové zařazení této alterace je problematické. Přítomnost jarositů však dokládá vznik za nízkých teplot (pod 200 °C) a pH <3.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info